Tớ có con iPad mà cứ xem video online ko thể xem Đc . Ai bít bày cho mình có thể làm thế nào để xem video online trên mạng Đc ko