Mình xài win7 firefox 19 và bản idm 6.14 tiếng việt.
Khi mình dow file video về ví dụ như trên youtube thì nó không hiển thị đúng tên
video mà hiển thị videoplayback (videoplayback_1 , videoplayback_2...... )
Ai biết cách fix xin chỉ giáo mình pó tay rồi !!!

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: