Có những lúc chúng ta phải dùng đến chủ nghĩa... để biện bạch hay tự an ủi mình về vấn đề nào đó không giải quyết được. Nhưng “lý sự vui” dưới đây chỉ là “thắc mắc” vui vui chứ không thuộc lý do đó.

* Sao khi con nhà ai đó hư hỏng, hàng xóm lại bảo là: “Đồ... bố láo”?
* Vui mà cười sao nói là buồn cười?
* Quả không ai thích ăn là quả đấm!
* “Yêu nhiều thì ốm” cũng như “Ôm nhiều thì yếu”!
* Cột không dùng dựng nhà là cột điện!
* Dân luôn thật thà, tại sao nói “dân gian”?
* Không ăn được cũng ăn, đó là chơi cờ!
* Tố người phạm tội sao lại nói rằng mình “tố cáo”?
* Sư chỉ khoái ăn thịt, không ăn rau, vì đó là sư tử!
* Nhạc mà không phụ nữ nào có là “nhạc gia” (bố vợ)!
* Chim công có tội gì đâu mà bắt “công khai”?
* Hưởng rượu, bia, đồ nhắm, gái đẹp... lại bị xỉa xói là “Hưởng lạc”?