e nhắn tin đến tổng đài đúng theo cú pháp nhưng tổng đài lại trả lời là cú pháp không đúng, e nhắn 2 lần liền đều nv, và tài khoản thì vẫn bị trừ tiền đều, e xin hỏi như vậy là ntn