Phần mềm chuyên nghiệp chuyển đổi định dạng và tạo file tài liệu PDF.

iSkysoft PDF Converter Pro 4.0.1.2

Chuyển đổi PDF sang Word, Excel, PowerPoint, EPUB, .... Sử dụng công nghệ OCR để chuyển đổi quét PDF để có thể chỉnh sửa văn bản. Hỗ trợ 17 ngôn ngữ nhận dạng OCR.

Export to Office and Other Formats
Dễ dàng tạo ra các tài liệu PDF của Word, Excel, PowerPoint, văn bản và các loại tài liệu khác. Chuyển đổi tài liệu Microsoft Office thành tập tin PDF. Bạn cũng có thể mã hóa các tài liệu PDF và hạn chế về sao chép, xem hoặc bất kỳ hình thức nào khác không được phép sửa đổi. Điều này đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp và những người muốn giữ các tài liệu bí mật của mình.

100% Original Layouts and Formats
Tất cả các yếu tố trong tài liệu PDF được chuyển đổi sang các tài liệu mới luôn đc giữ nguyền bao gồm cả font văn bản gốc, hình ảnh, đồ họa, bảng biểu, siêu liên kết, bố trí và định dạng

Batch and Partial Conversion
Chuyển đổi tối đa 200 file PDF cùng 1 lúc. Điều này cho phép bạn kết hợp nhiều tài liệu PDF vào một file duy nhất, hoặc biên dịch các tài liệu của các loại khác nhau vào một tài liệu PDF thống nhất. Bạn cũng có thể sáp nhập các trang PDF vào

Format-Specific Options
Tùy chỉnh chuyển đổi của bạn với các tùy chọn cụ thể cho mỗi định dạng

Convert Encrypted PDF
It’s able to convert encrypted PDF files that are protected from printing, editing and copying. If PDF files are protected from opening, type the password to open and convert PDF files.

Accurate OCR Technology (Pro version)
Save image-based scanned PDFs to text-based Word, Excel, PowerPoint, EPUB, HTML, Plain Text and Rich Text Format documents. 17 languages are supported, including English, German, French, Italian, Spanish, Russian, etc.


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: