Nhờ Mod fix giùm em cái quảng cáo trên cmt, em hoàn toàn không QC gì trên VNM cả.
VD: http://vnmon.com/diendan/showthread....u-hop-voi-size
hay http://vnmon.com/diendan/showthread....-dep-thanh-pho

Thank Mod!