tôi đã nt và đã là thành viên chính thức.nhưng tai sao tôi vào mấy bài viết H+ toàn nói là : phải là thành viên chính thức .chả nhé phải nt tiếp mới đc.mong Mod trả lời giúp