7Live - Casino, trò chơi trực tuyến, tham gia cá cược xổ số, thể thao, bóng đá trực tuyến

Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Virtualpiano- Phần mêm Piano ảo trên máy tính

Threaded View

 1. #1
  Ngày tham gia
  Jun 2007
  Bài viết
  645
  Thanks
  120
  Thanked 5,149 Times in 220 Posts

  Mặc định Virtualpiano- Phần mêm Piano ảo trên máy tính
  Link :

  Download


  - Sheet nhạc có các chữ cái thì bạn cứ gõ theo những chư cái đó
  - Mỗi nốt viết cách nhau 1 dấu cách
  - Hợp âm (tức là đánh liền 1 lúc) thì không cách
  - Hết 1 câu thì cách ra 5 dấu cách

  Nên cái đặt Adobe Flash 10 trước khi sử dụng : Link  Sau đây là 1 số Sheet nhạc bạn có thể tham khảo:


  Beat It - Michel Jackson

  s s s f s p a p o o s s s f s p a p o
  s s s f s p a p o o s s s f s p a p o
  f f f f f d f h f d f f f f f f f f d s d s f f d s p o p p p a p o u o
  p s p p a o
  f f f f f d f h f d f f f f f f f f d s d s f f d s p o p p p a p o u o
  p s p f f h f d f d
  f f s s f f a a f f f f h f h f d s d s d d s d s d
  d s d s d d s d s d s p p a o
  Ex: http://www.youtube.com/watch?v=e8F-iTiilMw

  Right here waiting - Richax Max (Khuyến cáo cho người mới tập)

  t o s h h g f d w y o d d f g f e u s s d f d s a p o
  8 w t o o i u y 5 9 w y y u i u 6 0 t t y u i u y t r t
  s h l v v c x z o d h z z x c x p f l l z x z l k j h
  t o s h h g f d w y o d d f g f e u s s d f g q g f d w s s a s
  Ex: http://www.youtube.com/watch?v=gB77s6HKnlI

  In The End (Intro) (Khuyến cáo cho người mới tập)

  9z b b c x8 x x x c z9 b b c x8 x x x c 9z b b c x8 x x c 8x
  9d j j g 8f f f f g d9 j j g f8 f f f g 9d j j g 8f f f f g d9 j j g 8f
  9y p p i u8 u u u i 9y p p i u8 u u u i y9 p p i u8
  Ex: http://www.youtube.com/watch?v=3UpCoCvTc7Y

  I Gotta Feeling (Khuyến cáo cho người mới tập)
  wy yw yw yw tw wt rw rw wt tw tw wt wt tw wt wt rw rw rw
  rw wr wr wr wr wt wt wt tw tw wt wt wt yw wy wy yw wt tw
  rw wr wt tw wt wt tw wt tw tw wr rw wr wr rw wr wr wr tw wt
  wt wt wt tw tw tw wy wy wy yw wt wt wr rw wt wt wt wt wt
  wt wt wt wr wr rw wr wr wr wr wr wt tw wt tw tw tw wt tw yw
  Ex: http://www.youtube.com/watch?v=tYEKTguFb1o

  Pirates of The Caribbean
  e t y y y u i i i o u u y t t y e t y y y u i i i o u u y t t y
  e t y y y i o o p P P p o p y y u i i o p y y i u u y t t y
  p s d d d f g g g h f f d s s d p s d d d f g g g h f f d s s d
  p s d d d g h h j J J j h j d d f g g h j d g h f f d s s d
  Ex: http://www.youtube.com/watch?v=K6uKKl28n-4

  Super mario bros
  f f f s f h o s p u p a P p o f h j g h f s d a s p u p a P p o f h j g h f s d a h G g D f
  O p s p s d h G g D f l l l h G g D f O p s p s d DO id us s s s s d f s p o s s s s d f
  s s s s d f s p o f f f s f h o f s o o p g g p a j j j h g f s p o f s o o p g g p ao dg dg
  dg sf ad os u
  Ex: http://www.youtube.com/watch?v=JHAaqwprxKI

  Für Elise
  f D f D f a d s 6p 0 e t u p 0a W r u O a 6s 0 e u f D f D f a d s 6p 0 e t u p 0a W r u s a 6p 0 e f D f D f a d s 6p 0 e t u p 0a W r u O a 6s 0 e u f D f D f a d s 6p 0 e t u p 0a W r u s a 6p 0 e f D 6p 0 e a s d 8f w t o g f 7d w r i f d 6s 0 e u d s 3a 0 u u f u f f n D f D f D f D f D f D f a d s 6p 0 e t u p 0a W r u O a 6s 0 e u f D f D f a d s 6p 0 e t u p 0a W r y s a 6tp
  Ex: http://www.youtube.com/watch?v=3TbalijvaoY

  My Heart Will Go On
  t y y 8u 0 w i u y t 5y 9 wo i u 4t 8 qe e 5w 9 w e r
  t y y 8u w t i u y t 5y 9 wo u o 4p 8 q o u 5y 9 w
  p a 6s 0 t 0 ra o 5y 9 w 9 ei 9 o o 4p 8 q 8 wo 8 eu 5y 9 w 9 e 9 r
  6 0t es 0s e 0o et 0 5 9t ws 9s w 9o wt 9 4 8t qs 8s q 8o qt 8 5 9t ws
  9 ets 9 ra 9 u 6s 0t es 0s e 0o et 0 5 9t ws 9s w 9o wd 9 4 8t qs 8s q
  8o qt 8 5 9t ws 9 ets 9 ra
  1ts 8 0 wt t 0 wt 0 5r 9 wt 9 w 9 wr 9 4r 8 qt 8 q 8 qy 8 8u w r w 5y
  9 w t 1t 8 0 wt t 0 wt 0 5r 9 wt 9 w 9 wt 0y 4w 8 q 8 q 8 q 8 4q 8w qe
  t i o p a 1ts 0 w ts ts 0 wts 0 5ra 9 wts 9 w 9 wra 9 4ra 8 qts 8 q 8
  qyd 8 8uf w r w 5yd 9 w ts 1ts 8 0 wts ts 0 wts 0 5ra 9 wts 9 w 9 wts 9yd
  4o 8 q 8 q 8 q 8 4wo 8 q 8 3ep 7 9ra 7 6ts 0 e 0 r 0 ets 0 5yd 9 w 9 5wo
  w 9oh w 4oh 8 q 8 qig 8 euf 8 5yd 9 w 9 euf 9 rig 9 6uf 0 t 0 ryd 0 ets 0
  5ra 9 wts 9 e 9 r ra 4ep 8 q 8 w 8 q 8 3wo 7 0 7 2qi 6 9 6ts 0 e 0 r 0 ets
  0 5yd 9 w 9 5wo w 9oh w 4oh 8 q 8 qig 8 euf 8 5yd 9 w 9 euf 9 rig 9 6uf 0
  t 0 ryd 0 ets 0 5ra 9 wts 9 e 9 r ra 4ra 8 q wts 8 q eyd 8 5uf 9 w 9 eyd 9
  r s d 6f 0 e 0 r g f d s 5d 9 wh 9 e 9 g f 4s 8 qp 8 w 8 p 8 5o 9 w e r s
  d d 8f w t w y w g f d s 5d 9 wh 9 e 9f f h 4j 8 q 8 wh 8 ef 5d 9 w 9 ep a
  6s 0 t 0 ra o 5y 9 w 9 ei 9 o o 4p 8 q 8 wo 8 eu 5y 9 w 9 e 9 r 6 0t es 0s
  e 0o et 0 5 9t ws 9s w 9o wt 9 4 8t qs 8s q 8o qt 8 5 9t ws 9 ets 9 ra 9 u
  6s 0t es 0s e 0o et 0 5 9t ws 9s w 9o wd 9 4 8t qs 8s q 8o qt 8 5 9t ws 9
  ets 9 ra 1ts 8 w t u i o s f g h l x c v c m
  Ex: http://www.youtube.com/watch?v=Yvk0ONM7Q5c

  X-Files Theme
  6 8 0 q 8 0 q 8 0 q 680 680
  p f d f h f
  p f d f j f
  l k jh j f
  l k j h k
  p f d f h f
  pu
  Ex: http://www.youtube.com/watch?v=E4_XvSKmuZg

  Twinkle Twinkle Litte Star
  d d j j k k j
  h h g g f f d
  j j h h g g f
  j j h h g g f
  d d j j k k j
  Ex: http://www.youtube.com/watch?v=dHX4v...ature=youtu.be

  Love Story Beethoven
  l f f l l f f l l f g f d d d k k d d k k d f d s s s j j s s j j s d s a a a H H j k g f
  l f f l l f f l l f g f d d d k k d d k k d f d s s s j j s s j j s d s a a a H H j k H L
  d f p g p g p p a a d g d f
  p s f s d a d a s d f p s f g o p s a s d g f o i u Y I p I o
  L g g L L g g L L g G g D
  D D l l D D l l D g D S S S J J S S J J S D S s s s j j p a i u

  Song from secret Garden
  u p a 6s 0 t a 9s e u 5s 9d ra p 0a w u a
  qa s ep o 9p e i o 0u 7 0 Q W u p a 6s 0 t a 9s e i
  5s 9d ra p 0a w u a qa s ep o 9p e i o 6p 0 e r t u p a
  6s 0 t a 9s e u ws 9d ra p 0a w u a
  qa s ep o 9p e i o 0u 7 0 Q W u p a 6s 0 t a 9s e i
  ws 9d ra p 0a w u a qa s ep o 9p e i o 6p 0 e r t a s h
  qj t p 9j k rh ig 0h r o a 6 0a rs uf 9g e i p 5g 9h af os
  0f u r e a 5s h qj t p 9j k rh ig 0h r o a 6h j rg uf
  9g e i p 5g 9h af od 0f r u I O u p a 6p 0 e r t
  qa s ep o 9p e i o 6p 0 e r 6tup
  Ex: http://www.youtube.com/watch?v=Ugp8nzSychU

  River flows in you
  el k l k il h l g s f el k l k il h l g
  s f el s k l s f k l i o h l o h g o
  tf o g o h o f wd y o p d s a es u o s
  f u s d qf i p d f i f g th o s d h o
  g f wd y o p d e-s-f-l s k l s f k l i
  o h l o h g tf o g o h x oz z-x l k el
  s f l s d qf i p d f i f g th o s d h o
  g f wd y o p s d s a es u o u s d s a qs
  i o i s d s a ts d f g h f d s wa y o p
  s d s a es u o u s d s a qs i o i s d s
  a ts d f g h f d s wa y o p s s d s a es
  u o u s s d s a qs i o i s s d s a ts d f
  g h f d s wa y o p s s d s a es u o u s s
  d s a qs i o i s d s a ts d f g h f d s wa
  y o p a s f h e-s-f-l k l k il h l g tf g h
  f wd y o s a es u o s d qf i p f g th o s g
  f wd y o p e-s-f-l k l k il h l g tf g h x
  oz o s a es u o s d qf i p f g th o s g f wd
  y o p e-u-o-s
  Ex: http://www.youtube.com/watch?v=L6KbZzilaZo

  Kiss The Rain
  Y O P P s s / O P s P D D / D g h h H H / J l J H h / H h D D g g /D S S D D /O P s s S/ D S s P
  Y O P P s s/O P s P D D/D g h h H H/J l J H h /H h D D g g /D S S D D/O P s s S i O o O
  W t Y i w W i Y/w W Y Y T T t t E E W E t t/W t Y i w o o i Y/t T Y E e T t T Y i o O s P
  Y O P P s s/O P s P D D /D g h h H H/J l J H h/H h D D g g/D S S D D/O P s s S /D S s P
  Y O P P s s/O P s P D D /D g h h H H/J l J H h/H h D D g g/D S S D D/O P s S /i O o p3 (e y p) Q e O
  O f j k a S S/p a S a f f/f G H H j j/k L k j H/p O u u I I/u y y u u /e r t T y/Q e W e/a S S d/I p O p e
  Ex: http://www.youtube.com/watch?v=1Lk8U67-qDI

  Bruno Mars - Just The Way You Are
  pg pg ps ps P p P ps o P
  pg pg ps ps P p P ps ps
  pg pg ps ps P p P ps i o
  pg pg ps ps P p P ps
  s s p s s p s p s p s p s d p p
  s s p s s p s p s p s p s d p p
  P p P p p P p P p P p g ps ps P p P ps ps
  Chorus:
  s s g h j g ps ps P p s gh j h g g h g
  g g h j h j h J j g h g g ps ps P p [psgj] x2
  pg g g f f d d s s P p P s i g g f f d d s s P p P s i
  s ip s ip s ip P i s d g h h J l
  s ip s ip s ip P i is id ig oh oh J ls
  psgj oh ig oh pj
  s h g l g ps ps P p s h g l j g g h j h j h J j g h g g ps ps P p
  s s g l j g ps ps P p s g h j h J j h g
  g g h j h j h J j g h g g ps ps P p [psgj] x2

  GreenDay- 21 Guns
  i y p u
  i y p u(e+i) (q+y) (t+p) (w+u)

  i i d d s s P p o
  i i d d p P s o
  i i d d s s P p o
  p o o i i y i p p o
  i i d d p P s o
  i i d d d p P s o
  i i d d s s P p o
  p o o i

  i p P s g
  s p i d
  s P p p o
  i p P s g
  s p i d
  p o o i

  i i d d s s P p o
  i i d d p P s o
  i i d d s s P p o
  p o o i i y i y i p o
  i d d s s P p o
  i i d d d p P s o
  d f g d s P p o
  p o o i

  i p P s g
  s p i d
  s P p p o
  i p P s g
  s p i d
  p o o i
  d f g d s P p o
  d f g d s s D
  d f g d s s s S
  d s d d d g g f d f g

  i i d d s P p o
  i i d d s p P s o
  d f g d d s P p o
  p o o i

  i p P s g
  s p i d
  s P p p o
  i p P s g
  s p i d
  p o o i

  i p P s g
  s p i d
  s P p p o
  i p P s g
  s p i d
  p o o i

  Metallica - Nothing Else Matters
  3 w r u r w
  3 w r u r w
  3 w r u r w
  3 w r u r a 3a
  r w ra u r w 3
  w ra rs a p ra
  p o I u
  6u t u I u t
  6 t u u 6tu 7u 8tu
  8 t u t o u t 8tu 9yu
  9 y I y u p u I r u
  3 o a f r w
  3 w r u r w
  3 w r u r w
  3 w r u r w
  3 0 r u ao
  9 e y 8 w tu
  3 0 r u ao
  9 e y 8 w tu
  3 0 r u ao
  9 p I y 8 o u t
  5 o y r 7 I Y r
  3 w r u r w
  3 w r u r w
  3 w r o w u r w (capslock on) 9I (capslock off)
  9 o y w 8o y w
  5 $ 3 w r o w u r w 9I
  9 y e w 8y w y
  5 $ 3 w r o w u r w 9I
  9 o y w 8y y w
  5 w yo 7er I I r
  3 w r u r w
  3 w r u
  Ex: http://www.youtube.com/watch?v=b23cLpqLG6o

  J.S. Bach - Toccata and Fugue in D minor
  jp ho jp ho gi fu dy ST dy
  ep ow ep 0u iq *T 9y
  6e 5w 6e 5w 4q 03 29 !* 29
  2 * 0 w E T u 9ey 0 Q

  *T 9y 0u *T 9y 0u *T 9y 0u *T 9y 0u
  iq ow 0u iq ow 0u iq ow 0u iq ow
  ep EP ow ep EP ow ep EP ow ep
  ST dy fu ST dy fu ST dy fu ST dy fu
  gi ho fu gi ho fu gi ho fu gi ho
  jp JP ho jp JP ho jp JP ho jp

  jp ho JP fu ho JP fu gi jp dy gi
  jp dy fu ho st fu ho st dy gi
  EP dy gi EP st fu ep st fu ep
  EP dy ow EP dy ow ep st iq ep
  st iq ow EP 0u ow EP 0u iq ep
  9y iq ep 9y 0u ow *T 0u ow *T 2 *0EPTouw

  p o i u y T r T e T u o o i o i o i u 29eiqy

  p d p f p g p d p f p g p h p f p g p h p j p g p h p j p J p h p j p g p h p f p g p d p f p S p d p p p P p o p p p i p o p u p i p y p o p u p i p y p u p T p y p e p E p w p e p q p w p 0 p q p 9 p w p 0 p q p 9 p 0 p * p 9

  y i P i t u p u E y o y e T u p
  9y Pi 8e pu E^ oy 06Tpu
  y i P i t u p u E y o y e T u p
  9y Pi 8e pu E^ oy 06Tpu

  o i u y T r T e r T y u i o p o i u i y i p S d p a S d f g h j J
  9d Jg 8p fj P^ dh 6Sfju
  d g J g s f j f P d h d p S f j
  9d Jg 8p fj P^ dh 6Sfju
  Ex: http://www.youtube.com/watch?v=XBfu70gtTeo

  Because I'm Stupid - SS501
  h H h g D D d s d w
  h d h D d s
  h d h s

  G h G f d d S a S I
  I G S G d S a G S G a

  Intro:
  IoIuyyTrTQ ITIyTr ITIr opoIuI opoIuI u(EI)uyT(uw)ETE
  rrTyuIaSd (r7) x3

  Chorus:
  IuuyyyryuyI
  IuuyyyryupuI
  Iuuyyyryuy aIuu yrTyyyTTyTTr
  rTyyyyTTr IuuyyyrTyTTr

  Oh! SNSD
  yyio yyio yyyydy
  PPPP ssss ooo
  iiii oooo ppp
  PPss ooo
  iiiiiiii oooo
  yioiy yyioiy
  yip yyip yip yyip
  yiopo yyiopo
  yip yyip yip yyip
  sspp i yytyty
  sspp i yytyto
  yiyiyyioyt
  ppoiu
  yyop ytyui
  iiop ouou
  ppii y ys ssp
  iioPpoioop
  sopopopp

  Wedding Dress Teayang
  h a s f s o s d (fo) f (fo) g
  f (fo) d s d
  h a s f s o s
  d (fo) f (fo) g f (fo) d s d
  h a s f s o s d (fo) f (fo)
  g f (fo) d s d

  h - l - l - l - h - z - k -
  lh - l - x - c - x - l - l k
  - l - z - e - u - p - a - sq
  - t - i - o - pt - o - s - d
  - fw - y - o - p - (2x)

  o j h, g sf sf dp
  o p o fj fh fs h ad

  6sh a0 es pft
  s o s d fso f g f f d
  6sh a0 es pft
  s o s d fso sfh s oad oad

  6sh 0sf si si si ip su su su du aod
  sssss 6sh 0sf si si si ip su su su du ayo
  a a s o psh h g f d d s s p s d sf sf sf sf sf
  dg sf sf ad
  so so so psh h g f d d s s p s d sf sf sf sf
  sf dg fh gj dh
  ad a sp, d si si si si si d sf, sf h f fh ah
  ad a sp, d si si si si si d sf| sf ad
  ap a sp, d si si si si si, si si po osf d f ad
  INTRO
  h a s f
  s o s d
  f f g f f d
  a s h a s f
  s o s d
  f f g f f d
  CHORUS
  sfh
  sf (x2)
  s (x3)
  p o
  os (3x)
  ad (2x)
  s s d s
  sfh
  sf (2x)
  s (3x)
  p o
  os (3x)
  d a

  Fireflies
  PggDgDP
  OssOsDg
  hgDPPPgDs
  PggDgDP
  OssOsDg
  PPhgDPPhgPO

  (verse 1)
  P g g D g D P
  P s s P s D g
  h g D P PP g D s

  P g g D g D P
  P s s P s D g
  PP h g D P PP h g s D

  (chorus)
  h g D J J h g D g
  P D d s P d s
  ss s D D h g D P P s s D g s
  ss s D D h g D P D g
  Ex: http://www.youtube.com/watch?v=k-IhEn4p9DM

  Rolling In The Deep
  ooiYtt
  ooiYt
  oPooiYttYYYytt
  tooiYtY
  YooiYtY
  YooiYYYiYioY
  YYooiYt
  YooiYtY
  YooiYoPoPoPsPo
  PoPoPsdP
  oPoPoPssP
  ooOOooOoiY
  Ex:http://www.youtube.com/watch?v=TkHutDY7Zm0

  Cả nhà thương nhau
  T T T E T Y E
  E Y Y T Y I U
  T Y I Y I O O
  U Y O Y U T T

  Cháu lên ba (thấp)
  U H B H B H U
  H H U B U H U B
  H U B B B B H U
  H B B U H B H U B
  B U H H B B U H B

  Cháu lên ba (cao)
  P O I O I O P
  O O P I P O P I
  O P I I I I O P
  O I I P O I O P I
  I P O O I I P O I
  I P O O I I P O I

  Kìa con bướm vàng
  Q W E Q Q W E Q
  E R T E R T
  T Y T R E Q T Y T R E Q

  Một con vịt
  W T W W T T Y U
  U T W U U U W W W
  W W U U W W W U
  U Y W U U U Y T

  Rửa mặt như meo
  T T T W E T W
  U U U W E T Y
  Y T Y T T U U
  Y U W W U Y T


  Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục:


  Tôi thích màu đen,màu đen lôi cuốn,để lôi cuốn tóc phải sạch gầu,để sạch gầu tôi phải cạo trọc đầu...tôi là Sư !!!
  Wecome to VNM - The Best Website in VN


 2. The Following 2 Users Say Thank You to F.B.I For This Useful Post:


Facebook commentsBookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Tin Shock | Tin Scandal | Ảnh Girl Xinh | Girl Xinh VN | Gái Đú | Tin Thác Loạn | Scandal Ngôi Sao | Bikini Việt | Ảnh Bikini | Gái 9x | M88
x
x
M88
End Ballonds -->