Trước đây em có nhắn tin ủng hộ diễn đàn của acc này
sao tự nhiên bây giờ lại báo là em phải nhắn tin tiếp là sao ạ