Trái tim 9 lỗ chứa vô số nàng
Đàn ông đứng đắn đoàng hoàng
Gặp ai cũng love mới là đàn ông
Đàn ông một mực thủy chung
Tay ôm cô Xuyến lại thương cô Hồng
Đàn ông sau trước một lòng
một cô chưa đủ nên cần có hai
Đàn ông con mắt thẳng ngay
Khi gặp con gái chỉ nhìn body
Đàn ông thì ghét chữ T
Chữ Tiền thì thích, chữ Tình thì mê
Đàn ông không phải là dê
Chỉ vì bản tánh là mê đàn bà
Đàn ông ko thích rườm rà
Chỉ mong vợ đẹp ,có nhà, có bank
Đàn ông ko thích lăng nhăng
Lớn thì ngày chẵn, nhỏ thì weekend
Đàn ông ko thích lem nhem
Có nhiều bồ nhí xem như gặp thời
Đàn ông ko nói hai lời
Tối thì thề thốt sáng rồi lại quên
Đàn ông ko thích nói dai
Uống vô vài cốc nói hoài sáng đêm
Đàn ông thì rất thanh liêm
Chỉ gom đồ tốt dành riêng cho mình
Đàn ông rất trọng nghĩa tình
Cua luôn bạn gái của người mình thân
Đàn ông huynh đệ tương thân
Gặp lúc nguy hiểm co chân chạy đầu
Đàn ông lịch sự phát ngầu
Gặp người lớn tuổi cắm đầu đi mau
Đàn ông ăn nói thanh tao
Chửi thề nói tục như hầu làm thơ
Đàn ông ko thích ở dơ
Mang một đôi vớ hai tuần chưa thay
Đàn ông trông rất bảnh trai
Măc đồ xốc xếch , tương lai ăn mày
Đàn ông thì rất đa tài
Học thì dở ẹc ,đánh bài khỏi chê
Bài cào ,xì zach cách tê
Thức đêm suốt sáng mới lê thân về
Đàn ông ôi thật ê hề
Cày hai ba jobs lại huề trắng tay
Cô nào muốn có tương lai
Làm ơn hãy tránh những ai nghiện bài