sặc tưởng cái j,vậy mà cũng lập 2pic sao chài??đề nghị xóa 2pic này tránh gây nhầm lẫn