số là dạo này mình kết moden con bé sát nhà , mà có điều mình sinh 10/84 còn con bé sinh 9/93. Chỉ ngại cái sát nhà sợ thiên hạ dèm pha, trâu già thích gặm cỏ non

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: