Cách chèn ảnh vào 1 bài viết mới??? E rất mún post bài!!! Nhưng k biết cách post ảnh. Rồi khi nó cho mình 20 Option thì mình chọn như thế nào???