cho e hỏi cách úp hình lên diển đàn mình như thế nào vậy mấy bác! e mới vô nên ko rành! mong mấy bác giúp đỡ