em giờ chuẩn bị đi học ở quận 9 năm nhất cao đẳng tài chính hải quan,bác nào ở đó thì cho em biết chỗ nào trọ tốt,an toàn,mà rẻ tí....giúp em với