mình đậu cd bách việt mà ko muốn học bv nên mình đã dk quan truong cd nghe hàng hải.vậy có ai biết trừong cd nghe hang hai xet diem hoc ba nhu the nao ko?minh dang can thong tin gap mọi người ai biết thì huớng dân cho minh nha tks cả nha nhiều!!