hôm trước e đã đăng ký rồi, tin nhắn cu7ngx gửi vef rồi, dùng được mấy hôm tự nhiên mấy hôm nqy vào lại 1 số box như là video clip thể loại... thì nó lại bảo là phải nâng cấp nick. mod sửa giúp em cái này với