BQT xem lại dùm, dạo này vào VNMON bằng Đt thì hay bị nhảy qua 1 trang khác kiu down app linh tinh gì đó về !

Lúc trước cũng bị tình trạng như thế, nhưng cũng khắc phục, giờ thì bị lại òi ! Làm bùn bùn mà chả vào đc !

Mod xem fix lại dùm đê nhé ....