cho em hỏi là nếu nhắn tin nhiều lần trong thời gian của 1 tin nhắn nick vip có dc tính thêm là 2-3-4 lần ko nhỉ mấy anh? Tức là nó sẽ cộng dồn cho mấy tháng ấy!