Hiện trên thì Shoutbox trên 4rum ta đã tắt đi, giúp cho 4rum đỡ nặng hơn. Nhưng theo em thấy thì khi 0 có Shoutbox, tính cộng động cũng giảm đi. Lúc trước còn thì chúng ta có thể trò chuyện và giao lưu với nhau nhiều hơn, có những thắc mắc nhỏ j` có thể hỏi mọi người trên sb và góp ý giúp, bh thì việc đó cũng hơi khó chút. Theo em nghĩ thì BQT có thể tạo 1 mục( giống như chơi game đánh bài trên 4rum) có thể như là chat room chẳng hạn... để giúp mọi người trên 4rum có thể giao lưu, làm quen, tán gẫu với nhau. Mong BQT sẽ có những thực hiện j` đó về vấn đề này!