e cần tên bộ phim thành long đang tắm hơi thì đánh nhau và không mặc quần áo chạy ra phố. e chỉ nhớ thế thôi bác nào biết chỉ với. thank