tại sao tơ gửi tin nhắn ủng hộ diễn đàn rồi mà sao bây giờ lại phải gửi tiếp vậy??