sao nick mình bị đổi màu trắng lâu quá vậy. bị hết hạn hay lỗi diễn đàn. ai bit ko giải thik hộ vs