Ko biết máy mình bị gì cho dù đã cài trang mặc định là google.com.vn nhưng khi mở lên là xuất hiện trang này.


ai giúp mình bỏ được trang này hay ko.
Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: