e ko bit có phải hết hạn ko, gửi tin nhẵn cũng khá lâu rồi. dc thành màu nâu thành viên chính thức cũng cả năm. tự nhin mất ngày trước nick chuyển về lại màu đen là thế nào. hay bị lỗi gì. bác nào bit nói e với.