BQT cho tôi được làm MOD ở box NHỮNG TỤ ĐIỂM ĂN CHƠI,Box Hình người lớn.Tô sẽ đóng góp nhiều bài vở cho các box này.Điều mong muốn của tôi là dọn dẹp box cho sạch sẽ,không để post virus,bài spam,viết không dấu...Mong BQT set cho tôi.THÂN