BQT hay mọi người ai biết cho em hỏi là : nhắn 1 tin ủng hộ thì lên nick nâu còn nhắn bao nhiêu tin thì lên màu khác... Và những nick màu khác thì phải nhắn bao nhiêu tin là được?