mình nhắn tin lần đầu là sms vnm 407564 gửi 8785 thì tổng đài gửi về : cú pháp tin nhắn không đúng
tưởng sai mình nhắn lần thứ 2 là "SMS VNM 407564" thì tổng đài cũng gửi về : cú pháp tin nhắn không đúng
lần thứ 3 mình nhắn : SMS VNM 407564 thì cũng được tương tự : cú pháp tin nhắn không đúng
thời gian tin cuối 20g48 phút ngày 04 tháng 06 năm 2012
số đt mình là 0933271279
số ID : 407564
mất toi 45.000 mà không được gì, mong ban quản trị kiểm tra giùm mình . Cản ơn!