Mai là thi TN THPT rồi. Lo quá. Đúng là tuổi DOG mà. Năm nay làm chặt thi sao nổi.