Giọt tinh trùng vừa trao , mình vô tù mất thôi , 1 ai đó sẽ nỡ bỏ mặc tôi . Trách chi người ta đã bỏ lại tôi , trách chi 1 người đã bỏ chồng đi với trai .
ĐK : nhớ đến ngày nao bàn tay mình nắm bàn tay , hẹn thề nhau chi 12 giờ đêm mới về , biết trước thì đã ko quen ko yêu rồi để hôm nay bầu, trách than gì nữa trong lòng sung sướng bây giờ đã có thằng ku , đã có thằng ku mà sao nàng khóc bù lu , vì ngày xưa ngu giờ đây chồng em ở tù , biết thế thì đã chơi bao cao su rồi , để ko vô tù , để cho thằng tí sau này khôn lớn ko còn như cha nó..... Lớn mà ngu .... T_T